Formulari za Uro-Onkološke konzilijume Kliničkih Centara Srbije, Vojvodine i Niša

Formular sa uputstvom za popunjavanje:
U poljima koja treba popuniti postoje pitanja na koja treba odgovoriti, tj, uneti tražene podatke

Obaveštenje lekarima koji šalju pacijente na Urološko – Onkološki Konzilijum :
Navedene su smernice u vezi sa razlozima upućivanja

Formular za popunjavanje:
Prazan formular koji možete skinuti sa našeg sajta i direktno u njega na računaru uneti tražene podatke (polja za unošenje podataka mogu se slobodno povećavati, i zato ne predlažemo da štampate formular pre popunjavanja)

Važna napomena je da kod pacijenata sa karcinomom prostate uz popunjen odgovarajući formular, obavezno treba popuniti i sledeća dva formulara: Osnovne informacije o pacijentu i Evidencija u toku terapije kod pacijenata koji primaju LHRH. (Karcinom prostate - šeme)

Molimo vas da se pridržavate svih preporuka u cilju povećanja kvaliteta rada.

U slučaju da imate primedbe ili sugestije u vezi sa sadržajem navedenih formulara, molimo vas da nam se obratite na mail: drpredragnikic@gmail.com


Download dokumenata


Karcinom mokraćne bešike – pacijenti koji prethodno nisu primali hemioterapiju
- Formular sa uputstvom za popunjavanje
- Formular za popunjavanje
- Obaveštenje za lekare koju upućuju pacijenta na Uro – Onkološki Konzilijum

Karcinom mokraćne bešike – pacijenti koji su prethodno primali hemioterapiju
- Formular sa uputstvom za popunjavanje
- Formular za popunjavanje

Karcinom prostate - pacijenti kod kojih je urađena bilateralna orhiektomija
- Formular sa uputstvom za popunjavanje
- Formular za popunjavanje
- Obaveštenje za lekare koju upućuju pacijenta na Uro – Onkološki Konzilijum

Karcinom prostate - pacijenti kod kojih je urađena radikalna prostatektomija
- Formular sa uputstvom za popunjavanje
- Formular za popunjavanje


Karcinom prostate - šeme

Formular za prvo slanje na uro-onkološki konzilijum
Formular sa podacima praćenja pacijenta
15-17. maj 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani
November 29-30, 2019
Belgrade, Serbia
The Third Regional Education Meeting on Supportive Care
1. novembar 2019
Beograd, Hotel "Radisson Blue Old MIll"
Uro-onkološki sastanak
31. Okt - 2. Nov 2019
Češka, Prag
ELUTS 2019