Potpisanu pristupnicu polsati na Email udruzenja:
udruzenjeurologasrbije@gmail.com
21-22 04..2023
Beograd, JDP
26. Kongres urologa