01.10.2016 Zaključak Predsedništva i Skupštine Udruženja Urologa Srbije

Na sastanku Predsedništva i Skupštine Udruženja Urologa Srbije, koje je održano 01. Oktobra 2016. u Beogradu, razmatrano je saopštenje i predlog Srpskog Urološkog Društva.

Inicijativa Srpskog Urološkog Društva, koja je prosleđena Udruženju Urologa Srbije, sastoji se od predloga da se zbog potreba jedinstvenog strukovnog udruženja, Srpsko Urološko Društvo pripoji Udruženju Urologa Srbije.

Značaj jedinstvenog udruženja urologa se ogleda u homogenom stručnom i naučnom delovanju, lakšoj i kvalitetnijoj organizaciji domaćih i internacionalnih stručno-naučnih skupova i naravno kvalitetnije organizacije stručnog i naučnog rada urologa Srbije i unapređenja struke. Taj značaj je jednoglasno naglašen I podržan u diskusiji.

Sa druge strane, međunarodna saradnja, pogotovo sa Evropskim Udruženjem Urologa, kao i sa drugim nacionalnim udruženjima, omogućava aktivniju ulogu udruženja i lakše prepoznavanje stručnog i naučnog interesa urologa Republike Srbije.

Članovi Skupštine Udruženja Urologa Srbije sa zadovoljstvom prihvataju predlog Srpskog Urološkog Društva o pripajanju istog Udruženju Urologa Srbije, i podržavaju incijativu da Prof Dr Aleksandar Vuksanović bude predsednik, a Prof Dr Zoran Džamić potpredsednik Uduženja Urologa Srbije.
REGISTRACIONI LIST XXIII Kongres urologa Srbije
1-3 jun, 2017
Skoplje, Makedonija
Eastern European Meeting, Skopje 2017
12-16 Maj 2017
Boston, USA
AUA 2017
21-22. April 2017
Beograd
XXIII Kongres urologa Srbije
21. april 2017
Beograd
ESU kurs
24-28 Mart 2017
London
32th Anniversary EAU Congress