2. polovina 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani
Poštovane kolege,

Kao što Vam je poznato, Udruženje urologa Srbije je planiralo organizovanje sastanka, na Zlatiboru, od 15. do 17. maja 2020. godine.

Na samom početku infekcije Corona virusom, u decembru 2019. godine, nismo mogli da predvidimo ovakav razvoj dogadjaja, zbog čega smo, na žalost, primorani da sastanak odložimo.

Zbog nemogućnosti da predvidimo trajanje vandrednog stanja, ne samo u Srbiji, već i šire, što utiče i na održavanje EAU20 sastanka, za sada pomerenog za septembar 2020.godine, ne možemo precizno da odredimo novi termin.

Za sada, planiramo da to bude druga polovina 2020. godine.

Blagovremeno ćemo Vas obavestiti, čim budemo u mogućnosti da odredimo vreme održavanja sastanka.

Svakako, planirane stručne teme i sesije ostaju i dalje aktuelne, a mi se radujemo druženju u boljoj atmosferi.

Srdačno

Aleksandar Vuksanović
Predsednik Udruženje urologa Srbije

20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres
2. polovina 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani