18-20 septembar 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani

 Program simpozijuma

11-12 jun 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak