1. novembar 2019
Beograd, Hotel "Radisson Blue Old MIll"
Uro-onkološki sastanak

 Program

20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres
2. polovina 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani