12-13 April, 2019
Beograd, hotel Hilton
24. Kongres Udruženja Urologa Srbije

 Preliminarni program ESO kursa
 Registracioni list
 Preliminarni program XXIV kongresa

12-13 April, 2019
Beograd, hotel Hilton
24. Kongres Udruženja Urologa Srbije
16. novembar 2018.
Beograd, hotel FALKENSTEINER
Stručni sastanak,TRETMAN URO-ONKOLOŠKOG PACIJENTA
20-21. oktobar 2018
Beograd, Ušće tower
URO Forum 2018