12-13 April, 2019
Beograd, hotel Hilton
24. Kongres Udruženja Urologa Srbije

 Program ESO kursa
 Registracioni list
 Program XXIV kongresa
 Final Coursebook ESU Serbia

20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani