12-16 Maj 2017
Boston, USA
AUA 2017

30. novembar 2017
Beograd, Klinika za urologiju
KURS IZ UROLOŠKE LAPAROSKOPIJE