20-21 oktobar 2006.
Solun, Grčka
II Sastanak Urologa Jugoistočne Evrope

Na putu do Soluna

dr P.Nikić, posle izlaganja

dr T.Pejčić, pored postera

dr N.Pakević, posle izlaganja

dr P.Nikić, u toku izlaganja

dr B.Kajmaković, u toku izlaganja

dr N.Ladjević i Prim.dr J.Filimonović, pored postera

 Doc.dr Z.Džamić, dr B.Kajmaković i Prof.dr C.Tulić, pored postera

u toku predavanja

dr Ivan Vuković, nakon izlaganja

u toku predavanja

u toku predavanja

u toku predavanja

dobitnica nagrade za najbolje postere
(iz Srbije Ass.dr D.Dragičević i dr O.Durutović)

dobitnica nagrade za najbolje postere
(iz Srbije Ass.dr D.Dragičević i dr O.Durutović)

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

21-24. septembar 2023
Budva, Crna Gora
7. Adriatik Urološki Forum
30. jun - 2.jul 2023
Geteborg, Švedska
EAU Urološko-onkološki sastanak 2023
21-22 04. 2023
Beograd, JDP
26. Kongres urologa