5-8 april 2006.
Pariz, Francuska
XXI kongres Evropskog udruženja urologa

20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani