21-22 April 2011
Beograd
XX Kongres Udruženja urologa Srbije i EAU-ESU Course
  Program - flajer


20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres
2. polovina 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani