7-8 Decembar 2012
Sarajevo, BiH
Međunarodni sastanak mladih urologa pod pokroviteljstvom udruženja urologa FBIH i IYUA


 

OPŠTE INFORMACIJE

 

Datum održavanja Simpozijuma
7-8 Decembra 2012 godine

Prvi dan Simpozijuma bi obuhvatao stručna predavanja i prikaze slučajeva uz interaktivnu diskusiju
 

Drugi dan Simpozijuma je redovni sastanak udruženja urologa FBiH

 

Mjesto održavanja
Sarajevo

 

Organizator
Udruženje urologa FBiH (UUFBiH) i International Young Urological Association (IYUA)

 

Predsjednik organizacionog odbora
Dželaludin Junuzović

 

Članovi
Žigić  Milan, Benjamin Kulovac, Alden Prcić, Davor Tomić, Samed Jagodić, Smail Dervišević

 

Predsjednik naučnog odbora

Damir Aganović

Naučni odbor

Mustafa Hiroš, Mirsad Selimović, Zahid Lepara, Senad Bajramović             

 

Tema Simpozijuma

„Dostignuća u urologiji, smjernice za mlade urologe i specijalizante urologije“

„Leadership in Urology for young urologist and residents, World Wide Meeting“

 

Kontakt osoba

Senad Bajramović, +38761361232, +38733297130,

e-mail:senadxfiles@yahoo.com,kcusurologija@bih.net.ba

 

Sekretar Simpozijuma

Osman Hadžiosmanović +38761484525,  e-mail: osman_h@bih.net.ba

 

Jezik

Domaći i engleski

 

Prijava i registracija

Rok za prijavu  radova je 20.10.2012.

Registracija je besplatna. Ranija prijava omogućava rezervaciju smještaja putem agencije

Promotours d.o.o. Sarajevo, tel +387 33655346, 715691, e-mail:info@promotours.ba,  web:www.promotours.ba

 

Učešće na Simpozijumu koji će se održati 07.12.2012. obuhvata

- koktel dobrodošlice,

- prisustvo predavanjima,

- ručak

- svečana večera

- certifikat o prisustvu predavanjima

  

  IYUA board member                                            Predsjednik udruženja urologa FBiH

dr Senad Bajramović mr sci                                     dr Dželaludin Junuzović, prof dr sci


21-24. septembar 2023
Budva, Crna Gora
7. Adriatik Urološki Forum
30. jun - 2.jul 2023
Geteborg, Švedska
EAU Urološko-onkološki sastanak 2023
21-22 04. 2023
Beograd, JDP
26. Kongres urologa