5. Oktobar 2012
Beograd
Kurs: Tumorski markeri u urološkoj onkologiji

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: максимално 120

КОТИЗАЦИЈА: 5.000,00 динара

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА::

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА КУРС ЈЕ ОБАВЕЗНО

И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ ПИСМЕНО - ФАКС 011/36--36--365,,

Е--MAIL:: kontiinuiiranaedukaciijja@med..bg..ac..rs ИЛИ НА ТЕЛЕФОНЕ 36 36 363 И 36 36 364

КОТИЗАЦИЈЈA СЕ УПЛАЋУЈЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP – 368/1 - 742121

ФИНАНСИЈЈСКА СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАКС011 36 36 314

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС - 36 36 317

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН - 36 36 306

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404

 ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ

ПРОГРАМ JE АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СА 6 ПОЕНА ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСА

П Р О Г Р А М

"ТУМОРСКИ МАРКЕРИ У УРОЛОШКОЈ ОНКОЛОГИЈИ"

5. ОКТОБАР 2012.

9.45-10.00 УВОДНА РЕЧ ОРГАНИЗАТОРА КУРСА

10.00-10.25 ТУМОРСКИ МАРКЕРИ У УРОЛОШКОЈ ОНКОЛОГИЈИ ПРОФ. ДР ЦАНЕ ТУЛИЋ

10.25-10.50 НОВИНЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ПРОГНОЗИ ТУМОРА БУБРЕГА ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДАР ВУКСАНОВИЋ

10.50-11.15 МАРКЕРИ ТУМОРА БУБРЕГА ДОЦ. ДР МАРИЈА ПЉЕШАРЦЕГОВАЦ

11.15-11.25 ПРИКАЗ СЛУЧАЈА БОЛЕСНИКА СА ТУМОРОМ БУБРЕГА ДР БОЈАН ЧЕГАР

11.25-11.35 ПАУЗА

11.35-12.00 НОВИНЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ПРОГНОЗИ КАРЦИНОМА МОКРАЋНЕ БЕШИКЕ ДОЦ. ДР ДЕЈАН ДРАГИЧЕВИЋ

12.00-12.25 МАРКЕРИ КАРЦИНОМА МОКРАЋНЕ БЕШИКЕ ДОЦ. ДР АНА САВИЋАДОЈЕВИЋ

12.25-12.35 ПРИКАЗ СЛУЧАЈА БОЛЕСНИКА СА КАРЦИНОМОМ МОКРАЋНЕ БЕШИКЕ ДР БОГОМИР МИЛОЈЕВИЋ

12.35-13.00 НОВИНЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ПРОГНОЗИ КАРЦИНОМА ПРОСТАТЕ ДОЦ. ДР МИОДРАГ АЋИМОВИЋ

13.00-13.25 МАРКЕРИ КАРЦИНОМА ПРОСТАТЕ МР. НАТАША ЛАЛИЋ

13.25-13.35 ПРИКАЗ СЛУЧАЈА БОЛЕСНИКА СА КАРЦИНОМОМ ПРОСТАТЕ ДР БОРИС КАЈМАКОВИЋ

13.35-14.05 ПАУЗА

14.05-14.30 НОВИНЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ПРОГНОЗИ КАРЦИНОМА ТЕСТИСА ДОЦ. ДР НЕБОЈША БОЈАНИЋ

14.30-14.55 МАРКЕРИ КАРЦИНОМА ТЕСТИСА ДОЦ. ДР ЗОРАН ЏАМИЋ

14.55-15.05 ПРИКАЗ СЛУЧАЈА БОЛЕСНИКА СА КАРЦИНОМОМ ТЕСТИСА ДР БОГОМИР МИЛОЈЕВИЋ

15.05-15.30 ГЛУТАТИОН ТРАНСФЕРАЗЕ НОВИ МАРКЕРИ У УРОЛОШКОЈ ОНКОЛОГИЈИ ПРОФ. ДР ТАТЈАНА СИМИЋ

15.30-16.00 ТЕСТ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА

16.00-16.15 ЕВАЛУАЦИЈА КУРСА

16.15-16.45 ДИСКУСИЈА, ЗАКЉУЧЦИ И ЗАТВАРАЊЕ КУРСА


29.11 - 01.012.2024
Vrnjačka Banja, Hotel Vrnjačke terme
Stručni skup
31.05 - 01.06.2024
Pančevo, Hotel Tamiš
Simpozijum UROonko FOKUSUROonko FOKUS

Stručni skup