14. Maj 2010.
Beograd, Svečana sala medicinskog fakulteta
Sastanak - Savremeno lečenje karcinoma mokraćne bešike i karcinoma prostate
 SAVREMENO LEČENJE KARCINOMA - PROGRAM
 SAVREMENO LEČENJE KARCINOMA - OBAVESTENJE + PROGRAM

20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres
2. polovina 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani