24. Oktobar 2008
Ćuprija
Sastanak urološke sekcije SLD-a

The Meeting is accredited within

the EU-ACME programme by

the European Board of Urology

with 3 European CME credit points.UDRUŽENJE UROLOGA SRBIJE UROLOŠKA SEKCIJA SLD-a
ORGANIZUJU SASTANAK U ĆUPRIJI,

24.10.2008. godine, u 11h


- program -

UROLOGIJA U POMORAVLJU

G. Ivanković, Ćuprija

IZVEŠTAJ O RADU UROLOŠKE SEKCIJE SLD

izbor predsedništva

KLASIFIKACIJA KARCINOMA UROTELA

S. Cerović, VMA

VALIDNOST METODA PREOPERATIVNE PROCENE STADIJUMA

INFILTRATIVNIH TUMORA MOKRAĆNE BEŠIKE

Stojković, Niš

RADIKALNA CISTEKTOMIJA

SAVREMENI HIRURŠKI TRENDOVI

J. Ðozić, Novi Sad

PONAŠANJE ZAPREMINE I REZIDUALNOG URINA

KOD PAUCA MALIH DIMENZIJA TOKOM VREMENA

P. Aleksić, VMA

KOMPLIKACIJE MAINZ-PAUCH II URINARNE DERIVACIJE

D. Bašić, Niš

ADJUVANTNA HEMIOTERAPIJA U LEČENJU

TUMORA MOKRAĆNE BEŠIKE

A. Janjić, Beograd


PRIKAZ SLUČAJEVA

Sastanak Predsedništva sekcije u 10h
Pocetak stručnog dela sekcije 11h


21-24. septembar 2023
Budva, Crna Gora
7. Adriatik Urološki Forum
30. jun - 2.jul 2023
Geteborg, Švedska
EAU Urološko-onkološki sastanak 2023
21-22 04. 2023
Beograd, JDP
26. Kongres urologa