13. Jun 2008
Barcelona, Španija
Sastanak nacionalnih udruženja urologa

21-22 04..2023
Beograd, JDP
26. Kongres urologa