13. Jun 2008
Barcelona, Španija
Sastanak nacionalnih udruženja urologa

20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani