14. Mart 2008
Pančevo, Kulturni Centar Pančevo
Sastanak

The Meeting is accredited within

the EU-ACME programme by

the European Board of Urology

with 3 European CME credit points.PRIKAZ ISTORIJE PANČEVA I PANČEVAČKE MEDICINE

Dr N.Tasić, ZC "Južni Banat", Urološko odeljenje, Pančevo

InhibitorNi potencijal urina kod pacijenata sa recidivnom kalkulozom

Doc.dr Dragica Milenković-Petronić, Urološka klinika Beograd

REZULTATI LEČENJA KAMENA URETERA LITOKLASTOM
Doc.dr J.Stanković, Urološka klinika Niš

MESTO IMUNOTERAPIJE U LEČENJU RCC BUBREGA
Dr Levakov, Urološka klinika Novi Sad

PROLIFERATIVNI TUMOR MOKRAĆNE BEŠIKE - DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA
Doc.dr V.Vukotić, KBC "Dr Dragiša Mišović", Centar za urologiju, Beograd

OVERACTIVE BLADDER
Dr Branko Košević, VMA, Urološka klinika, Beograd

REKONSTRUKCIJA UGT POSLE URINARNE FLEGMONE
Prim.dr V.Smiljanić, ZC Sombor, Urološko odeljenje

PRIKAZ SLUČAJEVA
- RCC - Naša iskustva

Dr M.Višekruna, ZC "Južni Banat", Urološko odeljenje, Pančevo
- Sinhroni bilateralni RCC
Dr P.Vujić, ZC "Južni Banat", Urološko odeljenje, Pančevo

21-24. septembar 2023
Budva, Crna Gora
7. Adriatik Urološki Forum
30. jun - 2.jul 2023
Geteborg, Švedska
EAU Urološko-onkološki sastanak 2023
21-22 04. 2023
Beograd, JDP
26. Kongres urologa