20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani

 Program

21-22 04..2023
Beograd, JDP
26. Kongres urologa