17-18 septembar 2021
Beograd
25. Kongres Udruženja Urologa Srbije

 Program 17.09.2021
 Program 18.09.2021
 Knjiga sažetaka


20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani