11-12 jun 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak

 Program


8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji