30-31. oktobar 2020
Vrdnik
Uro-onkološki sastanak

30-31. oktobar 2020
Vrdnik
Uro-onkološki sastanak
18-20 septembar 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani