11-12 jun 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak

 Program

Zbog aktuelne situacije vezane za COVID19 infekciju, prinudjeni smo da sastanak odložimo za proleće 2021. godine.

11-12 jun 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak