20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres

30-31. oktobar 2020
Vrdnik
Uro-onkološki sastanak
18-20 septembar 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani