20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres

20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani