20-21. oktobar 2018
Beograd, Ušće tower
URO Forum 2018

20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani