16. novembar 2018.
Beograd, hotel FALKENSTEINER
Stručni sastanak,TRETMAN URO-ONKOLOŠKOG PACIJENTA

STRUČNI SIMPOZIJUM: TRETMAN URO-ONKOLOŠKOG PACIJENTA

16. NOVEMBAR 2018. GODINE

HOTEL FALKENSTEJNER, BEOGRAD

 

PROGRAM9,30h

OTVARANJE SIMPOZIJUMA

 

Aleksandar Vuksanović

9,45-10,00h

SMERNICE ZA KONTROLU MUČNINE I POVRAĆANJA IZAZVANIH HEMOTERAPIJOM I SAMOM MALIGNOM BOLEŠĆU

Snežana Bošnjak

10,00-10,15h

HEMATO-ONKOLOŠKA TOKSIČNOST U PRIMENI  HEMOTERAPIJA: PREVENIRATI, PREPOZNATI PRAVOVREMENO I REŠITI

Predrag Miljić

10,15-10,30h

TERAPIJA KOŠTANIH METASTAZA

Bojan Čegar

10,30-10,45h

TERAPIJA BOLA KOD URO-ONKOLOŠKOG PACIJENTA

Nebojša Lađević

10,45-11h

PSIHOLOŠKA PODRŠKA I POMOĆ URO-ONKOLOŠKIM PACIJENTIMA I NJIHOVIM PORODICAMA

Milica Ristić

11-11,15h

NUTRICIJA KOD URO-ONKOLOŠKOG PACIJENTA

Aleksandar Vuksanović

11,15-11,30h

SARADNJA SA STRUKOM IZ UGLA FARMAKOINDUSTRIJE

Miloš Meandžija

11,30-12,00h

DISKUSIJA

 

12,00-12,15h

KAFE PAUZA

 

12,15-12,30h

IMUNOTERAPIJA: OČEKIVANJA I MOGUĆNOSTI

Uroš Bumbaširević

12,30-12,45h

NOVE PARADIGME U LEČENJU KARCINOMA PROSTATE: ŠTA NAM DONOSE NOVI TERAPIJSKI PROTOKOLI?

Lazar Popović

12,45-13,00h

PARCIJALNA NEFREKTOMIJA -RIZIK OD PROGRESIJE

Aleksandar Janičić

13,00-13,15h

POŠTEDNE OPERACIJE TUMORA TESTISA: OPRAVDANO, MOGUĆE?

Nebojša Bojanić

13,15-13,30h

ADJUVANTNA TERAPIJA METASTATSKOG TUMORA BUBREGA: KAKO SAČUVATI KVALITET ŽIVOTA?

Predrag Nikić

13,30-13,45h

MESTO I ULOGA SACHAROMYCES BOULARDII U PREVENCIJI I LEČENJU ANTIBIOTSKOG KOLITISA I CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFEKCIJE

Đorđe Aleksić

13,45-14h

LUTRATE DEPO: NOVINE U TERAPIJI KARCINOMA PROSTATE LH-RH AGONISTIMA

Zoran Džamić

14-14,20h

DISKUSIJA

 

14,30h

RUČAK

 

 29.11 - 01.012.2024
Vrnjačka Banja, Hotel Vrnjačke terme
Stručni skup
31.05 - 01.06.2024
Pančevo, Hotel Tamiš
Simpozijum UROonko FOKUSUROonko FOKUS

Stručni skup