21-22 Septembar 2018
Srbija, Berograd
EAU 13-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani