21-22 Septembar 2018
Srbija, Berograd
EAU 13-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

17-18 septembar 2021
Beograd
25. Kongres Udruženja Urologa Srbije
8-9 oktobar 2021
Vrdnik, Fruška Gora
Kongres - Karcinom prostate