11. maj 2018
Beograd, Svečana sala dekanata medicinskog fakulteta
Uro-Androloški sastanak

 Program

proleće 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak