11. maj 2018
Beograd, Svečana sala dekanata medicinskog fakulteta
Uro-Androloški sastanak

 Program

20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani