30. novembar 2017
Beograd, Klinika za urologiju
KURS IZ UROLOŠKE LAPAROSKOPIJE
Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na meunarodni kurs iz urološke laparoskopije “UROLOGY LAPAROSCOPIC WORKSHOP” koji ce se održati 30. 11. 2017. godine, sa pocetkom u 09.00 sati na Klinici za urologiju, Klinickog centra Srbije, Resavska 51, Beograd. Sastanak je akreditovan u okvru KME. Kurs iz urološke laparoskopije ce se u „live stream-u” prenositi u biblioteku Klinike za urologiju.

 Preuzmi pozivno pismo

21-24. septembar 2023
Budva, Crna Gora
7. Adriatik Urološki Forum
30. jun - 2.jul 2023
Geteborg, Švedska
EAU Urološko-onkološki sastanak 2023
21-22 04. 2023
Beograd, JDP
26. Kongres urologa