24-28 Mart 2017
London
32th Anniversary EAU Congress
  Newsletter


http://eau17.uroweb.org/

11. maj 2018
Beograd, Svečana sala dekanata medicinskog fakulteta
Uro-Androloški sastanak
18-20 maj 2018
Zlatibor, Hotel Mona
SIMPOZIJUM “PRVI UROLOŠKI DANI - OBOLJENJA PROSTATE”