6-8 Novembar 2015
Anatlija, Turska
EAU 11-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

14-16 oktobar 2022
Kopaonik
Uro-Onkološki sastanak