6-8 Novembar 2015
Anatlija, Turska
EAU 11-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres
2. polovina 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani