6-8 Novembar 2015
Anatlija, Turska
EAU 11-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani