6-8 Novembar 2015
Anatlija, Turska
EAU 11-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

17-18 septembar 2021
Beograd
25. Kongres Udruženja Urologa Srbije
8-9 oktobar 2021
Vrdnik, Fruška Gora
Kongres - Karcinom prostate