19. i 20. april 2007.
Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
XVIII kongres Udruženja urologa Srbije i Crne Gore

Poštovane kolege, dragi prijatelji,


Similis simili gaudet... Slični u želji da ostavimo traga u struci i da uvek pripadamo timu koji drži tempo, radujemo se zajedničkim ciljevima i novim susretima...


XVIII Kongres Udruženja urologa Srbije i Udruženja urologa Crne Gore održava se u vreme dok su nam sećanja na 22. Kongres Evropskog udruženja urologa još vrlo sveža, što predstavlja prednost, ali i povećava našu odgovornost. Govorićemo o našem iskustvu u oblastima u urologiji iz kojih su veliki evropski centri prikazali svoje rezultate. Izazovi su uvek bili pokretači, verujemo da će i nama predstavljati dodatnu inspiraciju.    


EAU – ESU Course je uvek dobrodošla škola mladima, check point malo manje mladim, zadovoljstvo svima nama.


Beograd se oduvek radovao kad prima goste; to su se u njemu lepo sreli Balkan i kosmopolitizam! Proleće u Beogradu smo i u pesmu pretočili; ponosni smo kad ga poklanjamo dragim gostima.    


Dobro došli!


Predsednik Kongresnog komiteta,
Prof.dr Sava MIĆIĆ

 Program


SLIKE


Dr D.Koprolčec, Prof.dr S.Mićić, Dr M. Osmokrović

Dr A.Janičić

Dr S.Dragićević

Dr O.Durutović

Prof.dr J.Nikolić

Prof.dr S.Mićić

Na svečanoj večeri:
S.Lazić, Prof.dr M.Lazić,Prof.dr M.Hiroš, Dr Faruk Taso

Sa svečane večere:
Prim.dr U.Rundić, Dr I.Duletić, Prof.dr V.Marković, Dr M.Milošević

Prof.dr J.Stojkov, Dr D.Koprolčec

Sa svečane večere (s leva na desno)
Dr V.Brajović, Doc.dr D.Perović, Prof.dr A.Stavridis,
Dr S.Stavridis, Dr P.Kavarić

Sa svečane večere:
Mr Ph N.Lalić, Dr D.Radivojević-Djokić, Prof.dr M.Djokić

Ass.dr M.Aćimović

Dr O.Durutović

Č.Topuzović

Prim.dr J.Filimonović

Prof. Dr A. Yassin, u toku interview-a

Prof. Dr A. Yassin, u toku interview-a

Prof.dr S.Mićić u toku interview-u

Pred početak simpozijuma o Nebidu

Pred početak sesije

U toku predavanja

Prof.dr S.Mićić i Prof. Dr A. Yassin

Prof.dr S.Mićić

Prof. Dr A. Yassin

Dve, tri prijateljske reči na pauzi izmedju predavanja

Coffe break:
Prof.dr M.Hiroš, Prof.dr J.Djozić, Prof.dr D.Elaković,
G.Arizanović, Prof.dr A.Kovačević, Prof.dr C.Tulić, Dr D.Ćuk

Na pauzi izmedju predavanja

Prof.dr S.Mićić i Prof.dr C.Tulić,
na dodeli nagrada za najbolje postere

Prof.dr V.Popović, G.Arizanović, Prof.dr S.Mićić,
Prof.dr S.Damjanović, Prof.dr C.Tulić

Prijatelji bez granica:
Prof.dr S.Mićić,Doc.dr D.Perović, Dr S.Stavridis

21-24. septembar 2023
Budva, Crna Gora
7. Adriatik Urološki Forum
30. jun - 2.jul 2023
Geteborg, Švedska
EAU Urološko-onkološki sastanak 2023
21-22 04. 2023
Beograd, JDP
26. Kongres urologa