24-26 Oktobar 2014
Beograd
EAU 10-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)
 Preuzmi programhttp://seem2014.uroweb.org/


20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani