24-26 Oktobar 2014
Beograd
EAU 10-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)
 Preuzmi programhttp://seem2014.uroweb.org/


20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres
2. polovina 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani