1988.
Makedonija
Androlozi, na sastanku u Makedoniji

20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani