1988.
Makedonija
Androlozi, na sastanku u Makedoniji

proleće 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak